Брой - 27 март 2007г.

72-ма незрящи ще бъдат обучени на компютърна грамотност

На компютърна грамотност ще бъдат обучени 72-ма незрящи от трудова борса "Авангард" във гр.Варна. Повече ще чуем от Ивелина Кръстева, с която разговаря Митко Ангелов.

"Прозорец към света"

Това е организация, която доказва,че дори и по-малките такива могат да осъществяват добри инициативи.Разговор на Митко Ангелов с Христина и Румен Маневи.

Незрящите във Варна се радват на собствен културен дом

Варна е може би единственият град,който разполага с такъв културен дом. За тяхна и наша радост той продължава активната си работа. Повече ще научите от разговора на Митко Ангелов с Петър Дечев.

Аудио списание Хоризонти представя Фондация "Съпричастие"

Фондация "Съпричастие" е една от организациите на, и за хора с увреждания, която развива активна дейност в тяхна полза. Митко Ангелов разговаря с Веселина Стоилова.

Аудио списание Хоризонти брой 27-март 2007

Брой 27-ми е посветен на хората със зрителни увреждания във Варна. Материалите в него са подбрани от Митко Ангелов

Абониране чрез RSS