Незрящите във Варна се радват на собствен културен дом

Варна е може би единственият град,който разполага с такъв културен дом. За тяхна и наша радост той продължава активната си работа. Повече ще научите от разговора на Митко Ангелов с Петър Дечев.